Reklamačný poriadok

Ako reklamovať

 • Na všetok tovar zakúpený na e-shope sportarsenal.sk sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov.
 • Záručnú dobu nezamieňajte so životnosťou výrobku , ktorá môze byť vyčerpaná ešte pred uplynutim zákonnej 2 ročnej lehoty , napriklad nadmernou záťažou , alebo použitim výrobku v rozpore s jeho určenim.
 • Reklamácie sú riešené podľa platnej legislatívy SR resp. platnej novely Obchodného zákonníka SR.
 • Pred zaslaním reklamácie sa uistite, že tovar bol zakúpený vo firme Mavrico s.r.o. (viď hlavičku pokladničného bločku a faktúry).

Všeobecné zásady pre uplatnenie záruky:

 • záruka sa vzťahuje na vadný materiál, ďalej na nedokonalé dielenské spracovanie
 • záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté nesprávnym a neodborným zaobchádzaním zo strany zákazníka, na poškodenie vzniknuté nepredvídanými okolnosťami
 • záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nevhodným skladovaním
 • reklamácie, ktoré majú charakter odstrániteľnej vady, sa riešia ich opravou.

V prípade uplatnenia reklamácie postupujte prosím dole uvedeným spôsobom:

 • Reklamovaný tovar zabalte do balíka tak, aby nedošlo prepravou k jeho poškodeniu a priložte:
 • Originál našej faktúry
 • Kópiu bločku o zaplatení
 • Napísanú informáciu popisujúcu vadu výrobku, poprípade v ktorej časti sa reklamovaná vada nachádza a ako sa prejavuje.
 • Kontaktné údaje na Vás, tzn. e-mail, poprípade telefónne číslo, ak došlo od doby objednávky k ich zmene.
 • Pri absencii týchto dokladov nemôže byť reklamácia kladne vybavená.
 • Takto pripravenú zásielku s označením REKLAMÁCIA pošlite ako obyčajný balík, alebo obchodný balík bez dobierky na adresu:

  Mavrico s.r.o., Olympionikov 1, Prievidza, 971 01

Po obdržaní reklamácie Vás budeme v zákonnej lehote maximálne do 30 dní informovať (e-mailom/telefonicky) o posúdení reklamácie a návrhu na jej riešenie.

V prípade posúdenia reklamácie, ako neoprávnenej, bude tovar zaslaný späť kupujúcemu s vyrozumením o zamietnutí reklamácie a jeho zdôvodnením. V prípade nesúhlasu kupujúceho so zamietnutím sa reklamácia rieši podľa platných zákonov SR.

Vrátenie tovaru

Rozumieme, že ste si tovar nemohli osobne pozrieť a vyskúšať, preto nám ho môžete kedykoľvek do14 dní vrátiť bez udania dôvodu.

Tovar nám zašlite späť v nepoškodených originálnych obaloch spolu s dokladom o nákupe. Tovar nesmie byť používaný a nesmie niesť znaky akéhokoľvek poškodenia. Takýto tovar nám zašlite poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou na našu adresu a zabalťe ho tak aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Vrátený tovar neposielajte späť na dobierku - nebude našou spoločnosťou prevzatý. Späť Vám vrátime Vami uhradenú čiastku, zníženú o prepravné náklady k Vám.