Reklamácia tovaru

Ak sa na Vašom zakúpenom tovare v záručnej dobe vyskytne závada, máte zo zákona právo túto závadu reklamovať. Záruka na nový zakúpený tovar je 2 roky. Začína plynúť dňom nákupu. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie prírodným živlom a podobne. 

Balíček s tovarom nám odošlite na adresu:

MAVRICO s.r.o.

Olympionikov 3

Prievidza 97101

Slovakia

DO BALÍKA JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ:

- Kópiu daňového dokladu (faktúru).

- Reklamačný formulár, ktorý nájdete na tomto odkaze alebo v spodnej časti tejto stránky, kde čo najpodrobnejšie popíšete závadu. 

  • Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru.
  • O výsledku reklamácie budete informovaný ihneď po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol s vyrozumením. 
  • Odporúčame zásielku odoslať ako doporučeným balík s poistením, aby ste v prípade straty tovaru na ceste k nám mohli záležitosť reklamovať.
  • Prosím, neposielajte nám tovar na dobierku, bude vám doručená späť.

Na stiahnutie:   Reklamačný formulár