Obchodné meno: MAVRICO s. r. o.
Adresa: Olympionikov 3      
  971 01 Prievidza   IČO: 53497937
  Slovensko, EU   DIČ: 2121393791
Telefón: +421 940 996 121   IČ DPH: SK2121393791
E-mail: info@sportarsenal.sk
  Číslo ž.r.: 340-45714

 

 

Orgán dozoru:  
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín. Odbor výkonu dozoru.
Tel.: +421 326 400 109
Fax: +421 326 400 108
Email: tn@soi.sk